Verplaats/plaats tekstballonnetjes bij de foto met uw muis

Schrijf tekst in uw tekstballonnetje

Shape:
 
Geschreven door Daniel Peters, 7. jan, 2014
leven vanuit het hoger hart en hoger zelf.

waar halen we de kracht vandaan om ook in moeilijke tijden verder te kunnen gaan op ons levenspad?

welk pad kiezen we die het beste bij onze opdracht past vanuit ons hoger zelf en hoger hart?

met wie kunnen we samenwerken om onze diepste verlangens om te zetten in iets tastbaars en aan onze innerlijke stem van ons hart gehoor te geven?

het antwoordt op deze vragen is we kunnen ons wenden, verbinden,open stellen,luisetren en ontvangen vanuit de hogere bron van liefde die diep in ons anwezig is en de kern vormt die al vanaf de geboorte in ons gepland is.

het is het zaad van de liefde, de bron van licht, wijsheid, het alomvattende , de goddelijke bron en onze boedda natuur.

vaak zoeken we de antwoorden, onze levensrichting, invulling, inspiratie en creatie buiten ons zelf terwijl het antwoordt al binnen in ons aanwezig is.

wij zijn allen goddelijk wezens die vanuit vrije wil, vertrouwen, liefde en zuiverheid ons leven kunnen scheppen en met elkaar kunnen co-crieeren , communiceren en inspireren in vele unieke verbanden en vormen.

het is een geschenk, een diamant binnen ons diepste hart en pijnappelklier die samen in eenheid de poort vormen waarmee wij als mulidimensionaal wezen kunnen zijn.

stap voor stap, in groei en leerproces vanuit het hart en hoger zelf op weg naar het paradijs, het ware geluk die stukje bij beetje groeit.

we hebben elkaar nodig om in verbinding, open communictie de waarheid te ontdekken waarvoor wij eigenlijk op moeder Aarde zijn gekomen.

dit is geen makkelijke opgave, maar er zijn vele mogelijkheden om dit met elkaar te realiseren, in openheid voor elkaar, met respect en liefde voor elkaars eigen vrijheid.

ik hoop dat dit stuk wat meer inzicht geeft in het leven vanuit het hoger hart en hoger zelf.


in zo verre je het kunt begrijpen, kunt bevatten en ernaar kunt leven.

Daniel
E-mail:
Geschreven door Daniel Peters, 31. okt, 2013
27 oktober 2013: landelijke dag van de Stilte.

Het toelaten van de stilte vraagt geduld,
hier en nu te beleven, te voelen, te observeren.
Laat je inspireren door de eenvoud van de natuur, de verstilling van de natuur, uitgebeeld als een schilderij of foto

Even staan we buiten de tijd, niets hoeft, niets moet.

Laat je inspireren door de transparante ruimte in de natuur, in je hart, binnen de groep.

Momenten voor jezelf.
Sta stil wat je hart beweegt en gevoelens naar boven laat konen zoals: ruimte, openheid, lichtheid, puurheid, schoonheid en liefde.

In de transparante en vaak onzichtbare ruimte zit een enorme bron van kracht, heling, heelheid, verbondenheid en eenheid.

Deze dag van de stilte zal je helpen om de vele kwaliteiten van de stilte te ontdekken, waar te nemen en mee te leven in jouw dagelijkse bestaan.

E-mail:
Geschreven door daniel peters, 24. okt, 2013
De stilte en de verbinding met ons hart.

ons hart heeft een grote wijsheid en kan onderscheiden wat past bij wie wij zijn.
vaak wordt de stem van ons hart overstemd door de geluiden, gedachten en emoties van wie we denken te zijn.
door bespiegelingen van anderen hoe zij over ons denken en zien.
vaak komen deze beelden niet overeen hoe wij werkelijk zijn binnenin onze stille kern ons ik, het pure zijn zonder invulling van buitenaf.
door stil te zijn , in de ruimte tussen de constante gedachtenstroom en gevoelens te duiken kunnen we de stem van ons hart horen.
door te leren observeren, geduldig te zijn en te luisteren kunnen we veel inspiratie krijgen hoe we meer en meer vanuit ons hart kunnen scheppen, handelen, spreken en voelen.
ook kunnen we dan anderen niet kwetsen als we maar vanuit ons hart blijven leven, de energie van het hart is pure liefde die onvoorwaardelijk is.
het is de meest pure vorm van waaruit we onze wereld kunnen scheppen het brengt ons tot het ware geluk, dt altij aanwezig is ongeacht in welke moeilijke periode we zitten.
angst, twijfel, onzekerheid,woede en onwetendheid bestaat niet binnen ons hart
het bestaat alleen in ons ego.
angsten en twijfels zijn niet nodig en brengen ons steeds verder af van onze ware hart natuur.
vertrouw op je hart, luister ernaar en leef, durf te leven en je dromen te verwezenlijken niets is onmogelijk.
de grootste scheppende kracht zit diep in ons hart we kunnen er altijd uit putten en het is zo dichtbij.
deze bron is onuitputtelijk omdat het verbonden is met de universele liefde die geen grenzen kent, tijdloos en vormloos is.

ik hoop dat dit stuk, jouw inspireerd om meer en meer vanuit je hart te leven en echt gelukig te zijn.
E-mail:
Geschreven door Tessa Meester, 18. sep, 2013

Beste lezer, op 21 september organiseer ik al jaren een vredeslabyrint op wereldvrede dag. mooi begin van de herfst en gekoppeld aan www.ministerievanvrede.nl. Ik ontvang gemiddeld zo'n 50 mensen. wegens omstandigheden kan ik dit jaar helaas niets organiseren. ik las gelukkig van uw labyrint en ben zo vrij geweest op mijn website www.momentob.nl en de facebookpagina van momentoB door te verwijzen naar uw labyrint. geen idee of mijn gasten daar gebruik van maken maar wie weet. ik wens u een mooie loop met een warme groet Tessa Meester
E-mail:
Geschreven door Ans Erkens Inner Heart Sea Vakantie 2013, 14. jul, 2013
Ogen kunnen moeilijk liegen,
geven diepgang, waarheid aan.
Laat je dan ook niet bedriegen,
blijf op beide benen staan!
Vreugde en verdriet, ze zijn te lezen,
vaak al uit een oogopslag.
Verdriet en eenzaamheid zijn te genezen,
met warmte, soms een lieve lach.
Een hand, heel even op een schouder.
Je kijkt de ander open aan.
Een medemens, soms jong, soms ouder,
wordt deelgenoot van jouw bestaan.
Je komt elkaar niet zomaar tegen,
of botst tegen een spiegelbeeld aan.
Al ben je bang, misschien verlegen.
Laat al die angsten nu maar gaan.
even loop je samen, een stukje levenspad.
Je kunt elkaar wat helen.
Al die emoties heb je ook gehad.
Dan sterker, loop je toch weer verder.
Je kunt het leven nu weer aan,
en met een gevoel van warmte,
keer je weer terug in jouw bestaan.

Geschreven door Daniel Peters, 3. jul, 2013
geven en ontvangen.

tijdens vele momenten in het leven geven we diverse vormen van aandacht en energie waaronder liefde, dankbaarheid, steun, heling, warmte,vuur, passie , creativiteit , we dragen een groep, een individu waarmee we vanuit ond hart, ons gevoel een diepe verbinding aangaan dit voelt vaak bijzonder aangenaam.
maar het ontvangen van een dankjewel, een goedemorgen, heling, hartewarmte, genegenheid, liefde, een knuffel en vele andere vormen van liefde en positieve energie die we krijgen, ons wordt gegeven voelt vaak heel onwennig en we weten vaak niet hoe te ontvangen, hoe we ons kunnen openstellen via het hart en onze andere energiecentra om het binnen te laten stromen. zodat ook onze bron van kracht aangevuld, verrijkt mag worden.je eens even helemaal overgeven, gedragen te worden door een hele groep of individu.
jezelf eens even helemaal te laten verwennen met een massage, genieten van live muziek en zang ook vormen van energie een taal die iedereen verstaat.
ook durven we vaak niet te vragen als we hulp en ondersteuning nodig hebben, we lossen het liever zelf op. terwijl het fijner is om het samen te dragen, samen op te lossen, samen van te genieten. hulp is alom anwezig zichtbaar of onzichtbar in vele verschijningsvormen klaar om te helpen. het kleinste deeltje waaruit we bestaan onze cellen luisteren naar de stem van onze gedachten, ons hart het gevoel en onze geest onze diepe intentie waarvoor we leven. hier wordt onvoorwaardelijk gehoor aan gegegeven en wordt voor ons geschapen.
alles is immers in verbinding met elkaar via ons hart zijn we verbonden met alles en iedereen. geven is makkelijk ontvangen een stuk lastiger.we zijn er zelfs vaak angstig voor. wat ontangen we dan , is het wel zuiver, twijfels komen op waardoor we ons hart en andere energiecentra sluiten , wellicht ook omdat we in ons leven ook nare ervaringen hebben opgedaan als we ons openstelden een achtbaan van gedachten, emoties, pijnen , verdriet overviel ons, we verloren ons zelf in de ander. soms bleef er zelfs een stukje van onze ziel in degene achter met wie we een vertrouwensband hdden opgebouwd maar die achteraf niet zuiver bleek te zijn en alleen maar wilde ontvangen en niet te geven. dat zijn een paar voorbeelden waarom we moeite hebben met het ontvangen.tijdens bepaalde vormen van verbinding waaronder tantra is het geven en ontvangen een en voelen we dat onze energie vrij kan stromen zonder daarbij af te nemen, onze energie wordt zelfs groter en de beleving intenser.het gevoel van liefde op alle nivea,s ervaren beiden als een weldaad en werkt helend en verbindend. wie zou dit nou niet willen ervaren ? laten we simpel beginnen met een omhelzing, een kuffel, een streling daarin zit zoveel meer energie, zoveel meer gevoel en kracht als we ons helemaal overgeven ons helemaal openstellen om te ontvangen , lekker stromen, versmelten met elkaar,man, vrouw maakt niets uit het is ok.
mogen we veel gelegenheden hebben om dit te ervaren met veel verschillende mensen.
Daniel
E-mail:
Geschreven door Daniel Peters, 6. mei, 2013
wonderen, zegeningen en hulp die we mogen ontvangen maar niet altijd als zodanig herkennen en er voor openstaan.

er zijn momenten in ons leven , gebeurtenissen en gevoelens die we liever niet zouden willen meemaken of die we in eerste instantie als negatief ervaren.
deze gebeurtenissen gaan meestal gepaart met gevoels van pijn,angst, eenzaamheid,woede,frustratie,uit balans zijn etc.
we hebben geleert dat deze gevoelens negatief zijn , we ze moeten genezen, veranderen of vergeten dat ze bestaan.
maar deze gevoelens komen niet voor niets naar boven of bepaalde ideen en gedachten ze zijn er om je te helpen en dragen meestal een boodschap met zich mee.
je mag deze gevoelens omarmen, accepteren,observeren en ze niet willen veranderen.
doe je dit wel komen deze gevoels vaak nog sterker terug zodat je soms het gevoel hebt dat je verlamt bent, verslagen bent.
dit komt omdat je geforceert het gevoel wil veranderen en er dus juist energie in steekt, het sterker maakt.
als je het gevoel zo laat zoals het bedoeld is, zoals het opkomt en het rustig kunt observeren, het kunt verwelkomen dan komt de boodschap,genezing, oplossing of wijsheid op een geven moment vrij. het helpt je juist om de situatie op te lossen.
daarbij lost het gevoel als het ware op in jezelf en veranderd vaak in een gevoel van rust,klmte liefde,heelheid.
dit zijn gevoelens die we als positief ervaren.
ook hierbij is het belangrijk niet krampachtig deze gevoelens te willen vasthouden of bang zijn om ze te verliezen laat ze vrij.
en ben dankbaar voor alle gevoelens , gedachten en ideeen die bij je opkomen .
als je er geen oordeel of etiket op plakt komen de zegeningen,wonderen en hulp tot jou beschikking zodat je er iets positiefs mee kunt doen.
dit maakt je leven wonderbaarlijk, in eenheid en verbondenheid met iedereen die je helpt en degene die jij helpt.

ook dit inzicht heb ik met alle liefde gedeeld in eenheid met iedereen die mij helpt en ondersteund op mijn levenspad.
bedankt voor de geschenken die ik heb mogen ontvangen en hierbij graag deel met iedereen die dit leest.
Daniel
E-mail:
Geschreven door Daniel Peters, 30. jan, 2013
het licht(veld)
tijdens dagen die weinig uren licht hebben, mistige dagen, en moeilijke periodes in ons leven voelt het alsof we omringt zijn door duisternis en voelen we zware lucht en energie om ons heen. ons verlangen is dan groot om weer de zon te zien schijnen en de warmte te voelen en de frisheid en helderheid van de blauwe lucht te zien , te voelen en te ruiken.
wat we dan vaak uit het oog verliezen is dat het licht in ons zelf altijd brand en de zon ook op een donkere dag schijnt buiten ons veld van waarneming. het zonlicht waar we de rest vn de periodes van het jaar in hebben mogen baden stroomt nog altijd door ons hele wezen, maar is minder voelbaar, stroomt langzmer qua stroming en frequentie . het is tijd om dan zelf te vertragen van binnenuit door diep te ademen vanuit je hart en het licht, de warmte en de liefde te laten stromen richt je aandacht op je lichaam vanuit het hartgebied en observeer, ervaar en voel de stroming door je hele licht wezen. daarna kun je jezelf als lichtwezen in je hart plaatsen. in je hart bevind zich een ruimte waar het prettig is om te zijn, het is een thuiskomen op je lievelingsplek bv aan zee, in een bloemenweide etc. ga lekker zitten of liggen en ervaar deze ruimte, geniet van wat je ervaart vanuit je hart en laat gevoelens, gedachten, beelden, herinneringen vrij stromen. dit is een plek om je lichtwezen weer te voeden met nieuwe energie precies in de vorm waar je het op dat moment nodig hebt.is het tijd om weer terug te keren naar het moment van nu laat dn langzaam het lichtwezen in je hart oplossen in een veld van licht, warmte en liefde met de wijsheid dat je op ieder moment naar deze plaats kunt reizen.open je ogen langzaam als je deze ervaring met gesloten hebt gedaan, dem een paar keer diep in en uit,en rek je eve lekker uit. blijf dan nog even 1 a 2 minuten liggen en ga dan weer verder met de dag. zo heb je een klein paradijs dat ligt in je hart altijd binnen je bereik om je lichtwezen weer op te laden en te helen. zonder de ervaring van duisternis, zwaarte, droefheid hadden we het lichtwezen wat woont in ons hartveld waarschijnlijk niet zo helder, stralend en warm kunnen ervaren. ik ben dankbaar dat ik als lichtwezen hier op moeder aarde andere lichtwezens mag helpen hun lichtwezen weer te her-ontdekken en dat er vele zichtbare en onzichtbare helpers mij graag bijstaan wanneer ik hulp nodig heb en dat ik de vreugde en dankbare momenten van mijn levenspad met hen mag delen en ervaren.

met liefde gedeeld daniel hoop dat iedereen die dit leest het licht in zich zelf weer mag her-ontdekken.
E-mail:
Geschreven door Daniel Peters, 12. jan, 2013
natuur- elementen visualisatie

we zien de ingang van een grot voor ons.
we lopen de groet binnen in het aarde donker en zien in de verte licht branden hier lopen we naar toe.
een dier dat met de aarde verbonden is verschijnt naast ons en vergezelt ons naar het licht.
we komen bij een kamer die helemaal uit bergkristal bestaat we raken het kristal met beide aan en voelen de kracht van de aarde binnen stromen.
nadt we helemaal vervult zijn van bergkristal/ aarde energie geven we deze kracht door aan de mensen in de kring en aan moeder aarde.
in het midden van de ruimte waar we ons bevinden brand het vuur.
we gaan naast het vuur staan en nemen de warmte, het licht en de gloed in ons op, ook de kracht van het hout dat in het vuur brand nemen we op in ons hele wezen.
nadat we vervult zijn van deze krachten delen we de energie weer vanuit ons hart met de mensen die ook aanwezig zijn in deze ruimte.
dn lopen we verder naar de andere zijde van de eerste ruimte en zien een volgende ruomte die uit bleuwe saffier bestaat.
Ook nu voelen we de kracht van de bleuwe sffier en nemen het op in ons wezen, darna als we helemaal vervuld zijn met de energie van de blauwe saffier geven we deze door via ons hart aan alle harten waarme we nu verbonden zijn.
In het midden van de ruimte is een poel met kristal helder water waarin we ons laten drijven het water is heerlijk van tempratuur.
wederom nemen we de kracht van het water op in ons hele wezen en delen deze enrgie wanner we ermee vervuld zijn met het water waar wij alen uit bestaan die in deze ruimte aanwezig zijn.
In de poel zwemt een zoogdier om ons heen die verbonden is met het water.
dan verlaten we de poel en lopen verder naar de andere zijde van de ruimte hier gaan we een opening door en komen uit op het strand valk bij de zee.
de zee ia lapis luzuli groen en de rotsen waar de uitgng vn de tweede ruimte zich bevint betstaat ook uit lapis- lazuli ook hier nemen we de kracht op van dit kristal via onze handen en als we er helemaal mee gevult zijn delen we de kracht met de naderen in deze groep.
nu zien we dat naast ons een zee vogel zit bv. een zeearend die ons op zijn rug mee wil nemen in de lucht .
we worden nu net zo klein tot dat we op de rug vn de zeearend mee kunnen vliegen.
we vliegen samen in de lucht en nemen de kracht vn de wind en lucht in ons op. deze krachten zijn verbonden met de grote geest tengri.
ook nu delen we deze krachten vi ons hart en laten het vrij stromen door ieder persoon die nu in deze ruimte aanwezig is.
nu vliegen we hoger naar de zon, er verschijnt een zonnesteen in onze handpalm we nemen de kracht van de zon en de zonnesteen in ons op en delen het met de naderen als we helemaal vervult zijn met zonne- kracht.
als we verder vliegen zien we dat de zon onder gaat en de maan verschijnt de zeearend waar we mee vliegen veranderd in een zee-uil .
nu verschijnt er een maan- steen in onze palm en hierdoor nemen we de kracht vn de maan en maansteen op in ons hele wezen.
en delen de kracht met de andere vrienden in deze ruimte waneer we overstromen van maan kracht.
langzaam dalen/ glijden we mee met de mane stralen terug op het strand en staan weer met beide voeten op de aarde.
we bedanken de dieren die ons begeieid hebben op onze reis en zien dat we weer onze normale grootte hebben aangenomen.
we gaan rustig liggen op het nog warme zand en zien de sterren fonkelen hoog boven ons.
we nemen de energie van het universum in ons op via het licht van duizenden sterren, de zon en de maan ide boven ons schijnen.
ook deze kosmische krachten delen we met plezier onder elkaar.
de eenheid van alle elementen laten we rustig integreren in ons hele wezen en vormt een nieuwe heelheid en eenheid van licht, warmte en liefde die we uitstralen via ons hart naar iedereen die hier aanwezig is en in de wijde omgeving van deze plaats an zee.

hartelijk dank voor het lezen en eventueel het zelf ervaren en doen van deze krachtige visualisatie.
Daniel
E-mail:
Geschreven door Daniel Peters, 30. dec, 2012
Inner heart day 26 december 2012
voor mij was de nieuwe locatie een schot in de roos inderdaad ook vanwege het kleinere aantal deelnemrs maar toch nog gemiddeld 21 personen per dag. iedere van de 4 ruimtes waarvn we gebruik mochten maken straalde een eigen sfeer uit de groepsruimte voelde licht, warm sfeervol gezellig en huiselijk aan. de workshopruimte op de tweede etage straalde rust, heling, warmte, zachtheid en intimiteit uit ook doordat er een praktijk is gevestigd waar al menige helingen hebben plaatsgevonden door twee schatten van mensen. de ruimte beneden voelde gezellig en huiselijk aan, de andere workshopruimte wert tijdens een intensief sjamanistisch ritueel ingewijdt door Arjan, sanne en een andere sjamaan de helende aarde en kosmische energie was zo krachtig dat thera haar stem terugvond die zij door verkoudheid verloren had de dag van te voren.maar haar hartstem werdt oa door Marion, ed,en mij zelf uitgedragen onze groep is behoorlijk hecht geworden en we steunen elkaar op eigen wijze waardoor we als eenheid kracht en hartewarmte uitstralen dit was voelbaar door iedereen die aan beide dagen deelnam.ieder kon op deze dag zijn eigen gaven en talenten inzetten om zichzelf te helpen en de deelnemrs/ collega,s die aan beide dagen deelnamen en een warm gevoel overdragen de liefde van mens tot mens niets is mooier om te ervaren,te delen en te mogen ontvangen. alle ruimtes werden met liefde en openheid beschikbaar gesteld door de huidige huurders die nu al een plaats in ons hart hebben verworven door de hartelijkheid waarin we zijn opgenomen als een warme deken .
het verloop van het programmaa was geweldig ondanks dat er wat programma onderdelen uitvielen door ziekte hierdoor ontstond er meer ruimte voor rust, uitwisseling, heling, delen van wijsheden en ervaringen.

we hebben samen een mooie vorm gevonden waar ook volgend jaar de inner heart days op deze basis plaatsvinden.
bovendien komen er door het jaar ook al meerdere initiatieven voorbij waaronder : de Inner heart sea,festival de bundeling en de landelijke stiltedag deze staan nu al in de agenda alleen al hierom wordt 2013 weer een mooi jaar vol met hartverwarmende ontmoetigen en mensen.

Warme liefdevolle lichtgroet voor iedereen die dit leest.
Daniel
E-mail:
Geschreven door ...., 29. dec, 2012
WERELDVREDESMEDITATIE:
Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens. Als er schoonheid is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis. Als er harmonie is in het huis, zal er rust zijn in het land. Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde
Geschreven door Gabriele van Doorn, 28. dec, 2012
Inner heart Day-Kerst 2012

De derde keer van de spirituele Innerhart Kerstdagen vond dit jaar plaats in Geleen, in Osiria's Groepsruimte. In eerste instantie omdat er te weinig aanmeldingen waren voor de Piramide in Heerlen, doch dat bleek achteraf een geweldige verrassing. Gemiddeld namen zo'n 21 mensen per dag deel en dat schiep een intimiteit, die door iedereen als heel positief is ervaren.
3 mooie ruimtes stonden ons ter beschikking en ook de akoestiek was prima in orde. Voor het gezamenlijk Mantra-zingen, voor het tromgeroffel en de voordrachten. Enkele deelnemers konden maar een dagdeel blijven, maar de meesten bleven tot en met de Pot Luck.
Samen aan tafel, waarbij iedereen de anderen en zichzelf iets moois, iets luchtigs, meer ernstig maar in ieder geval iets goeds kon toewensen. De centrale ruimte was er voor praten, samen tekenen, van gedachten wisselen en last but not least: een zangconcert van Marianne.

Ik denk dat iedereen wel beseft wat een organisatie dit voor Thera en Ed moet zijn geweest vanwege een paar uitvallers onder meer door ziekte, waardoor er links en rechts geïmproviseerd moest worden. Desondanks verliep alles soepel en voelde iedereen zich snel op z'n gemak. Alleen Thera was de tweede dag gedeeltelijk haar stem kwijt, maar ook daar was een oplossing voor.

De ruimte werd eigenlijk door alle aanwezigen zonder moeite geadopteerd en schept mogelijkheden voor de toekomst.

Wat betreft mijn (gevoels)ervaringen:
- bij de opening op de twee dag vond ik het jammer dat Marianne had gekozen voor een Spaans (vrij onbekend) lied. Er zijn zoveel mooie bekende liedjes om samen te zingen in het Nederlands of Engels, waarmee we (althans ik) meer vertrouwd zijn.
- De kleinschaligheid schepte inderdaad meer mogelijkheden en ja, dat vond ik ook prettig.
- Op de eerste dag was het jammer dat de twee onderdelen zo lang duurde. Voor zoiets is een uur, anderhalf uur tops, voldoende. Anders wordt het teveel en word je van de ene energie in de andere gegooid. In ieder geval waren het twee fijne dagen.

Namaste
Gabriele
E-mail:
Geschreven door daniel peters, 10. dec, 2012
voorproefje iner heart day

Torus visualisatie
Inner Heart Day 2
We beginnen met ons te verbinden met moeder aarde door positieve energie op te nemen via alle kanalen, de inademing helpt daarbij.(Umai, Aarde liefde
Bij iedere uitademing ademen we de opgenomen energie uit door ons hart kanaal en laten dit door ons en de andere mensen in de kring stromen.
Dit vormt de eerste cirkel van de Torus

Daarna de tweede cirkel ,nu verbinden we ons met het universum / de kosmos en nemen de kosmische energieën in ons op met de inademing mee via alle kanalen. Tengri Vader kosmos/ grote spirit
Bij iedere uitademing ademen we de opgenomen energie uit door ons hart kanaal en laten dit door ons en de andere mensen in deze kring stromen.
Dit vorm de tweede cirkel van de Torus

Beide cirkels komen bijeen in ons hart en vormen een kanaal dat aan beide zijden open is aan de Aarde zijde onze voeten en de Kosmische zijde onze kruin, onze harten staan ook met elkaar in verbinding en staalt uit aan de voor en achterzijde ter hoogte van ons hart, door dit kanaal kan de energie ongehinderd stromen en zijn beide polen met elkaar in perfecte eenheid waarbij we ons zelf de aarde en de kosmos voeden met datgene wat we op dit moment nodig hebben.
Daarna breiden we het Torus veld uit naar een steeds groter geheel waarbij de kleinere torus wordt opgenomen/ geïntegreerd in de grotere torus, tot de oneindige torus waaruit alles ontstaat.
E-mail:
Geschreven door Thera, 9. nov, 2012
AS VERSTROOIING

Op de schreden van de dag
dwarrelen stille woorden
over het niet gebaande pad.

Hoog in de lucht roept de buizerd
haar boodschap

Het levenspad herkent zichzelf.
Geschreven door Mia Ritzerfeld, 31. okt, 2012

OVERPEINZINGEN STILTEDAG 2012.

De morgenmist dempt ieder geluid.
Maar innerlijk is er het geluid van vele vragen.
Luisterend naar woorden - muziek
daal ik af in mijn eigen stilte.

STILTE...

Gedragen door beelden - kleuren
ontstaan er gedachten, gevoelens.
Die unbedingte liebe....
Al mantra zingend, luisterend
raakt mijn innerlijke stilte voor een moment uit balans.
Getroffen door een ver verleden
maar ook zo dichtbij.

STILTE...

Ritzelende bladeren,
een boom die vertelt,
een paddestoel in al haar schoonheid.

STILTE...

Het geluid van een oceandrum
en regenstick.
Afscheid nemend.....

STILTE.....
E-mail:

Nieuwe commentaren

25.10 | 15:00

Lieve Thera Cecile komt ook naar de stiltedag lieve groet Linda Westerveld.

...
06.06 | 12:45

Knuff x

...
03.06 | 21:05

Oh wat leuk, jullie twee.
Vuurritueel oke. rond 10 jui komt nog een laatste mail.
x

...
03.06 | 20:55

Hai Thera,

Graag willen Carla van der Pas en Linda Westerveld ons opgeven reunië 2018
En de workshop die we willen doen is het vuurritueel, dus zondag 1 juli

...
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE